Base

Full Name

doan thanh thao

Organization

đại học công nghệ thông tin

Job Title

telecommunication

Country

Vietnam